Święto Katedry Świętego Piotra (22.02.2018)

Kim dla Ciebie jest Jezus? Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni...

Środa I tygodnia Wielkiego Postu (21.02.2018)

Co jeszcze chcesz zobaczyć? Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany,...

Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu (20.02.2018)

Ile słów dziś wypowiedziałeś? Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą...

Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu (19.02.2018)

Masz program na Wielki Post? Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na...

Wielkopostna wędrówka wiary – I Niedziela Wielkiego Postu

Wielkopostna wędrówka wiary, to cykl rozważań na Wielki Post 2018 w kluczu formuły Modlitwa-Post-Jałmużna. Rozważania zrealizowane z Diecezjalną Diakonią Komunikowania Społecznego.

Święto Katedry Świętego Piotra (22.02.2018)

Święto Katedry Świętego Piotra (22.02.2018)
Kim dla Ciebie jest Jezus? Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni...

Środa I tygodnia Wielkiego Postu (21.02.2018)

Środa I tygodnia Wielkiego Postu (21.02.2018)
Co jeszcze chcesz zobaczyć? Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany,...

Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu (20.02.2018)

Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu (20.02.2018)
Ile słów dziś wypowiedziałeś? Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą...

Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu (19.02.2018)

Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu (19.02.2018)
Masz program na Wielki Post? Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na...

Wielkopostna wędrówka wiary – I Niedziela Wielkiego Postu

Wielkopostna wędrówka wiary – I Niedziela Wielkiego Postu
Wielkopostna wędrówka wiary, to cykl rozważań na Wielki Post 2018 w kluczu formuły Modlitwa-Post-Jałmużna. Rozważania zrealizowane z Diecezjalną Diakonią Komunikowania Społecznego.

I Niedziela Wielkiego Postu, Rok B (18.02.2018)

I Niedziela Wielkiego Postu, Rok B (18.02.2018)
Jaki masz plan na Wielki Post? Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie...

Sobota po Popielcu (17.02.2018)

Sobota po Popielcu (17.02.2018)
Uważasz się za grzesznika? Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” On zostawił wszystko, wstał i z...

Piątek po Popielcu (16.02.2018)

Piątek po Popielcu (16.02.2018)
Jaki jest Twój post? Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś...

Czwartek po Popielcu (15.02.2018)

Czwartek po Popielcu (15.02.2018)
Skąd On to wie? Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity,...