Poniedziałek XV tygodnia zwykłego (16.07.2018)

Doświadczasz już rozdwojenia? Jezus powiedział do swoich apostołów: „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić...

XV Niedziela zwykła, Rok B (15.07.2018)

Zaufasz Bogu? Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic...

Sobota XIV tygodnia zwykłego (14.07.2018)

Jesteś w rekach Boga? Jezus powiedział do swoich apostołów: „Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a...

Piątek XIV tygodnia zwykłego (13.07.2018)

Jakie zagrożenia czekają na Ciebie? Jezus powiedział do swoich apostołów: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni...

Czwartek XIII tygodnia zwykłego (12.07.2018)

Czy Panu Jezusowi się coś pomyliło? Jezus powiedział do swoich apostołów: Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych,...

Poniedziałek XV tygodnia zwykłego (16.07.2018)

Poniedziałek XV tygodnia zwykłego (16.07.2018)
Doświadczasz już rozdwojenia? Jezus powiedział do swoich apostołów: „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić...

XV Niedziela zwykła, Rok B (15.07.2018)

XV Niedziela zwykła, Rok B (15.07.2018)
Zaufasz Bogu? Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic...

Sobota XIV tygodnia zwykłego (14.07.2018)

Sobota XIV tygodnia zwykłego (14.07.2018)
Jesteś w rekach Boga? Jezus powiedział do swoich apostołów: „Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a...

Piątek XIV tygodnia zwykłego (13.07.2018)

Piątek XIV tygodnia zwykłego (13.07.2018)
Jakie zagrożenia czekają na Ciebie? Jezus powiedział do swoich apostołów: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni...

Czwartek XIII tygodnia zwykłego (12.07.2018)

Czwartek XIII tygodnia zwykłego (12.07.2018)
Czy Panu Jezusowi się coś pomyliło? Jezus powiedział do swoich apostołów: Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych,...

Święto Świętego Benedykta, opata, patrona Europy (11.07.2018)

Święto Świętego Benedykta, opata, patrona Europy (11.07.2018)
Jakie dobro zostawiłeś? Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam...

Wtorek XIV tygodnia zwykłego (10.07.2018)

Wtorek XIV tygodnia zwykłego (10.07.2018)
Gdzie Jezus posyła Ciebie? Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic...

Poniedziałek XIV tygodnia zwykłego (9.07.2018)

Poniedziałek XIV tygodnia zwykłego (9.07.2018)
Zaufasz Jezusowi? Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała,...

XIV Niedziela zwykła, Rok B (8.07.2018)

XIV Niedziela zwykła, Rok B (8.07.2018)
A Ty, jakimi cudami się wykażesz? Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze;...