Poniedziałek VIII tygodnia zwykłego (27.02.2017)

Pójdziesz za Jezusem? Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić,...

VIII Niedziela zwykła, Rok A (26.02.2017)

Kto czuwa nad Tobą? Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a...

Sobota VII tygodnia zwykłego (25.02.2017)

Jak przyjmujesz królestwo Boże? Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do...

Piątek VII tygodnia zwykłego (24.02.2017)

Ile razy Jezus ma coś powtarzać? Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili...

Czwartek VII tygodnia zwykłego (23.02.2017)

Jakiej soli potrzebujesz? Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci...

Poniedziałek VIII tygodnia zwykłego (27.02.2017)

Poniedziałek VIII tygodnia zwykłego (27.02.2017)
Pójdziesz za Jezusem? Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić,...

VIII Niedziela zwykła, Rok A (26.02.2017)

VIII Niedziela zwykła, Rok A (26.02.2017)
Kto czuwa nad Tobą? Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a...

Sobota VII tygodnia zwykłego (25.02.2017)

Sobota VII tygodnia zwykłego (25.02.2017)
Jak przyjmujesz królestwo Boże? Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do...

Piątek VII tygodnia zwykłego (24.02.2017)

Piątek VII tygodnia zwykłego (24.02.2017)
Ile razy Jezus ma coś powtarzać? Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili...

Czwartek VII tygodnia zwykłego (23.02.2017)

Czwartek VII tygodnia zwykłego (23.02.2017)
Jakiej soli potrzebujesz? Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci...

Święto Katedry św. Piotra Apostoła (22.02.2017)

Święto Katedry św. Piotra Apostoła (22.02.2017)
Jakie jest Twoje miejsce w Kościele? Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli:...

Wtorek VII tygodnia zwykłego (21.02.2017)

Wtorek VII tygodnia zwykłego (21.02.2017)
Co siedzi w Twojej głowie? Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileję, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów...

Poniedziałek VII tygodnia zwykłego (20.02.2017)

Poniedziałek VII tygodnia zwykłego (20.02.2017)
Jaka jest Twoja wiara? Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych...

Homilia: VII Niedziela zwykła, Rok A (19.02.2017)

Homilia: VII Niedziela zwykła, Rok A (19.02.2017)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto...