Środa XXIV tygodnia zwykłego (19.09.2018)

Potrafisz zaufać Bogu? Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku,...

Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika (18.09.2018)

Czy potrafisz wspierać? Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali...

Poniedziałek XXIV tygodnia zwykłego (17.09.2018)

Jak słuchasz? Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby...

Czwartek XXIII tygodnia zwykłego (13.09.2018)

Czym pociągasz niewierzących w Chrystusa? Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym,...

Poniedziałek XXIII tygodnia zwykłego (10.09.2018)

Co dzisiaj próbujesz ukryć? W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie...

Środa XXIV tygodnia zwykłego (19.09.2018)

Środa XXIV tygodnia zwykłego (19.09.2018)
Potrafisz zaufać Bogu? Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku,...

Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika (18.09.2018)

Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika (18.09.2018)
Czy potrafisz wspierać? Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali...

Poniedziałek XXIV tygodnia zwykłego (17.09.2018)

Poniedziałek XXIV tygodnia zwykłego (17.09.2018)
Jak słuchasz? Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby...

Czwartek XXIII tygodnia zwykłego (13.09.2018)

Czwartek XXIII tygodnia zwykłego (13.09.2018)
Czym pociągasz niewierzących w Chrystusa? Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym,...

Poniedziałek XXIII tygodnia zwykłego (10.09.2018)

Poniedziałek XXIII tygodnia zwykłego (10.09.2018)
Co dzisiaj próbujesz ukryć? W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie...

XXIII Niedziela zwykła, Rok B (9.09.2019)

XXIII Niedziela zwykła, Rok B (9.09.2019)
Pozwolisz dotknąć się Jezusowi? Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby...

Piątek XXII tygodnia zwykłego (7.09.2018)

Piątek XXII tygodnia zwykłego (7.09.2018)
Jak przeżywasz wiarę? Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa: „Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów; natomiast Twoi jedzą...

Czwartek XXII tygodnia zwykłego (6.09.2018)

Czwartek XXII tygodnia zwykłego (6.09.2018)
Zaufasz Jezusowi? Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie...

Środa XXII tygodnia zwykłego (5.09.2018)

Środa XXII tygodnia zwykłego (5.09.2018)
Na czym opierasz swoją relację z Bogiem? Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za...