Środa V tygodnia Wielkiego Postu (21.03.2018)

Jakiej wolności pragniesz? Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was...

Wtorek V tygodnia Wielkiego Postu (20.03.2018)

Ufasz Jezusowi? Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie...

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (19.03.2018)

Jesteś człowiekiem prawym? Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki...

Wielkopostna Wędrówka Wiary – V Niedziela Wielkiego Postu

Wielkopostna wędrówka wiary, to cykl rozważań na Wielki Post 2018 w kluczu formuły Modlitwa-Post-Jałmużna. Rozważania zrealizowane z Diecezjalną Diakonią Komunikowania Społecznego.

Prośba o modlitwę

W dniach 18-20 marca 2018 r. prowadzę rekolekcje parafialne w Sanktuarium Św. Anny w Lubartowie. Proszę choćby o krótkie westchnienie o światło Ducha Świętego dla...

Środa V tygodnia Wielkiego Postu (21.03.2018)

Środa V tygodnia Wielkiego Postu (21.03.2018)
Jakiej wolności pragniesz? Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was...

Wtorek V tygodnia Wielkiego Postu (20.03.2018)

Wtorek V tygodnia Wielkiego Postu (20.03.2018)
Ufasz Jezusowi? Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie...

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (19.03.2018)

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (19.03.2018)
Jesteś człowiekiem prawym? Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki...

Wielkopostna Wędrówka Wiary – V Niedziela Wielkiego Postu

Wielkopostna Wędrówka Wiary – V Niedziela Wielkiego Postu
Wielkopostna wędrówka wiary, to cykl rozważań na Wielki Post 2018 w kluczu formuły Modlitwa-Post-Jałmużna. Rozważania zrealizowane z Diecezjalną Diakonią Komunikowania Społecznego.

Prośba o modlitwę

Prośba o modlitwę
W dniach 18-20 marca 2018 r. prowadzę rekolekcje parafialne w Sanktuarium Św. Anny w Lubartowie. Proszę choćby o krótkie westchnienie o światło Ducha Świętego dla...

Piąta Niedziela Wielkiego Postu, Rok B (18.03.2018)

Piąta Niedziela Wielkiego Postu, Rok B (18.03.2018)
Co musi umrzeć w Tobie? Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa,...

Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu (17.03.2018)

Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu (17.03.2018)
Co jeśli jesteś pierwszy? Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. „Ale – mówili drudzy –...

Piątek IV tygodnia Wielkiego Postu (16.03.2018)

Piątek IV tygodnia Wielkiego Postu (16.03.2018)
Jak czujesz się w ręku Boga? Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto...

Środa IV tygodnia Wielkiego Postu (14.03.2018)

Środa IV tygodnia Wielkiego Postu (14.03.2018)
Słyszysz głos Boga? Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. Dlatego...