Piątek XXVI tygodnia zwykłego (5.10.2018)

Potrafisz stanąć pod krzyżem? Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem,...

Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów (2.10.2018)

Czym zajmuje się Twój Anioł Stróż? W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko,...

Piątek XXV tygodnia zwykłego (28.09.2018)

Jesteś gotów na Paschę Jezusa? Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo...

Poniedziałek XXV tygodnia zwykłego (24.09.2018)

Co robisz ze światłem Słowa? Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza...

XXV Niedziela zwykła, Rok B (23.09.2018)

Cofniesz się przed cierpieniem? Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił...

Piątek XXVI tygodnia zwykłego (5.10.2018)

Piątek XXVI tygodnia zwykłego (5.10.2018)
Potrafisz stanąć pod krzyżem? Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem,...

Piątek XXV tygodnia zwykłego (28.09.2018)

Piątek XXV tygodnia zwykłego (28.09.2018)
Jesteś gotów na Paschę Jezusa? Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo...

Poniedziałek XXV tygodnia zwykłego (24.09.2018)

Poniedziałek XXV tygodnia zwykłego (24.09.2018)
Co robisz ze światłem Słowa? Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza...

XXV Niedziela zwykła, Rok B (23.09.2018)

XXV Niedziela zwykła, Rok B (23.09.2018)
Cofniesz się przed cierpieniem? Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił...

Sobota XXIV tygodnia zwykłego (22.09.2018)

Sobota XXIV tygodnia zwykłego (22.09.2018)
Jakim siewcą jesteś? Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: „Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy...

Środa XXIV tygodnia zwykłego (19.09.2018)

Środa XXIV tygodnia zwykłego (19.09.2018)
Potrafisz zaufać Bogu? Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku,...

Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika (18.09.2018)

Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika (18.09.2018)
Czy potrafisz wspierać? Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali...

Poniedziałek XXIV tygodnia zwykłego (17.09.2018)

Poniedziałek XXIV tygodnia zwykłego (17.09.2018)
Jak słuchasz? Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby...