Poniedziałek XXV tygodnia zwykłego (24.09.2018)

Co robisz ze światłem Słowa? Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza...

XXV Niedziela zwykła, Rok B (23.09.2018)

Cofniesz się przed cierpieniem? Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił...

Sobota XXIV tygodnia zwykłego (22.09.2018)

Jakim siewcą jesteś? Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: „Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy...

Środa XXIV tygodnia zwykłego (19.09.2018)

Potrafisz zaufać Bogu? Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku,...

Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika (18.09.2018)

Czy potrafisz wspierać? Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali...

Poniedziałek XXV tygodnia zwykłego (24.09.2018)

Poniedziałek XXV tygodnia zwykłego (24.09.2018)
Co robisz ze światłem Słowa? Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza...

XXV Niedziela zwykła, Rok B (23.09.2018)

XXV Niedziela zwykła, Rok B (23.09.2018)
Cofniesz się przed cierpieniem? Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił...

Sobota XXIV tygodnia zwykłego (22.09.2018)

Sobota XXIV tygodnia zwykłego (22.09.2018)
Jakim siewcą jesteś? Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: „Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy...

Środa XXIV tygodnia zwykłego (19.09.2018)

Środa XXIV tygodnia zwykłego (19.09.2018)
Potrafisz zaufać Bogu? Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku,...

Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika (18.09.2018)

Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika (18.09.2018)
Czy potrafisz wspierać? Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali...

Poniedziałek XXIV tygodnia zwykłego (17.09.2018)

Poniedziałek XXIV tygodnia zwykłego (17.09.2018)
Jak słuchasz? Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby...

Czwartek XXIII tygodnia zwykłego (13.09.2018)

Czwartek XXIII tygodnia zwykłego (13.09.2018)
Czym pociągasz niewierzących w Chrystusa? Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym,...

Poniedziałek XXIII tygodnia zwykłego (10.09.2018)

Poniedziałek XXIII tygodnia zwykłego (10.09.2018)
Co dzisiaj próbujesz ukryć? W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie...

XXIII Niedziela zwykła, Rok B (9.09.2019)

XXIII Niedziela zwykła, Rok B (9.09.2019)
Pozwolisz dotknąć się Jezusowi? Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby...