ONŻ II – Dzień odjazdu

To już jest koniec. Zostaliśmy posłani, aby stawać się świadkami Boga żywego. Choć uczestnicy w większości już wyjechali, diakonia pozostała, aby jutro od rana prawdziwie zweryfikować swój charyzmat. Od rana będziemy ze ścierką i mopem porządkować szkołę, w której gościliśmy w czasie oazy. Bogu niech będą dzięki za ten czas …

czytaj dalej…

ONŻ II – Dzień XV – Droga przez pustynię

Dzisiaj, w dzień ukoronowania chcemy jeszcze raz spojrzeć na pustynię, która bywa trudna i niebezpieczna, ale która w ostatecznym rozrachunku okazuje się być łaską. Zostaniemy posłani z oazy na pustynię, aby tam dzielić się świadectwem o życiu z Bogiem. Piętnastego dnia zawsze następuje swoiste podsumowanie rekolekcji przez Godzinę świadectwa, Nabożeństwo …

czytaj dalej…

ONŻ II – Dzień XIV – Ziemia Obiecana

Przedostatni dzień naszej Oazy to dzień Matki Kościoła. Szukaliśmy relacji Maryi i pielgrzymującego Ludu Bożego. Chociaż na rekolekcjach już przeżywaliśmy Exodus, to jednak wciąż zmierzamy do Ziemi Obiecanej, którą ostatecznie odnajdziemy w niebie. Ale już teraz przez sakramenty mamy przedsmak nieba, którego pełnię uzyskamy na kończu czasów. Wszystkie zdjęcia z …

czytaj dalej…

ONŻ II – Dzień XI – Zwycięstwo

Dzień Zmartwychwstania na Oazie Nowego Życia II stopnia to dzień radości i zwycięstwa. Po nocnym Exodusie zmęczeni, ale radośni celebrowaliśmy uroczystą Eucharystię. Wyjątkowym doświadczeniem była Komunia święta udzielana pod obiema postaciami. Ważnym punktem dnia była Celebracja sakramentu pojednania i pokuty, w którym dokonuje się nasza rzeczywista pascha ze śmierci do …

czytaj dalej…

ONŻ II – Dzień IX – Baranek Paschalny

Dziewiąty dzień oazy to stanięcie w perspektywie Baranka Paschalnego. Pierwowzorem był baranek zabijany przez Izraelitów przed wyjściem z ziemi egipskiej. Symbol ten przyjął również prorok Izajasz w pieśniach o cierpiącym słudze Jahwe. Ostateczne dopełnienie zrealizowało się w osobie Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za każdego człowieka wypełniając proroctwa starotestamentalne. …

czytaj dalej…

ONŻ II – Dzień VIII – Obłok

Kolejny dzień oazy to próba odkrywania Boga, który nam się nieustannie objawia, ale ciągle pozostaje tajemnicą. Doskonale wyraża to łacińskie słowo revelatio, czyli objawienie. Ciekawe, że przedrostek re- oznacza od-słonięcie, ale jednocześnie zawiera ideę ponownego zakrycia. I doskonale to znajduje swoje odkrycie w objawianiu się Boga. On jest Tym, który na nowo …

czytaj dalej…