Homilia: wtorek III tygodnia Wielkiego Postu (10.03.2015)

DSC_8821Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.
(Mt 18, 21-35)

Drodzy bracia i siostry!

Rzeczywistość przebaczenia dotyka każdego człowieka. Pismo święte uczy, że sprawiedliwy siedem razy na dzień upada. Z tego wynika, że każdy człowiek naznaczony jest grzechem i potrzebuje Bożego przebaczenia.

Dzisiejsza Ewangelia stawia nam dzisiaj pytanie o moje przebaczenie. To, że ja potrzebuję przebaczenia jest oczywiste. W zasadzie przyzwyczailiśmy się niejako do tego, że Bóg przebacza nam nasze grzechy. O wiele trudniej jest nam stanąć w perspektywie tego, kto przebacza. Tu już nie jest tak łatwo. O wiele trudniej jest przebaczyć osobie, która nas skrzywdziła. Takie myśli nie ominęły i św. Piotra, który pyta Pana Jezusa: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Rabini ograniczali możliwość przebaczenia do trzech razy. Piotr, który stosował – jak mu się zdawało – nauki Chrystusa, zwiększył ją do siedmiu razy – cyfry symbolizującej pełnię, doskonałość, ale Chrystus uczył, że nigdy nie powinniśmy przestać przebaczać, dlatego jego odpowiedzią było „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”.

Musimy jednak zrobić pewne zastrzeżenie, które widzimy w tekstach paralelnych. W ewangelii Łukaszowej możemy przeczytać: „Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, przebacz mu” (Łk 17, 3-4). Fragment ten pokazuje, że warunkiem przebaczenia jest żal i świadomość popełnionego zła, aby nie utwierdzać błądzącego człowieka w złym postępowaniu.

Dziś stajemy wobec pytania o przebaczenie. Nie możemy jednak zapominać, że to my nade wszystko potrzebujemy przebaczenia: od Boga i od siebie samego. Amen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.