Homilia: Wtorek IV tygodnia Wielkanocy (13.05.2014)

Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
(J 10, 22-30)

Drodzy bracia i siostry!

Dziś mija 97 rocznica pierwszego objawienia się Matki Bożej trzem pastuszkom w Fatimie. Jednocześnie dzisiejsza data związana jest z rocznicą zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku.

Na ile te wydarzenia mają wpływ na człowieka XXI wieku? Cudowna Pani przyszła z orędziem nadziei zachęcając do ufności pokładanej w Bogu. W czasie pierwszego spotkania Maryja wezwała dzieci, aby odmawiały codziennie różaniec, a w ten sposób uprosiły pokój dla świata i zakończenie wojny. I kiedy moi drodzy patrzymy na orędzie fatimskie, to musimy sobie uświadomić wartość modlitwy różańcowej. Jej istotą jest nie tyle odmawianie kolejnych „Zdrowaś Maryjo”, ale medytacja, wniknięcie w sprawy Boże, których dotyczy. Modlitwa ta jest spotkaniem z Bogiem w tajemnicach Jego obecności. Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Fatimy w 1991 roku powiedział: „Różaniec: Jest to codzienne spotkanie, którego Maryja i ja nigdy nie zaniedbujemy”.

Wierny czciciel Maryi dba nie tylko o wypowiadane słowa, ale o naśladowanie Chrystusa i Jego Matki. Mówił o tym Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne”.

Chciejmy dziś usłyszeć głos dobrego pasterza, abyśmy mogli pójść za nim i być wiernymi Jego Ewangelii. Kończąc wzbudźmy w sobie pragnienie, aby każdego dnia znaleźć czas na spotkanie z Maryją w tajemnicach jej życia. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.