Czwartek II tygodnia Wielkanocy (1.05.2014)

Jakie jest Twoje pochodzenie?

Jezus powiedział do Nikodema: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela /mu/ Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.
(J 3, 31-36)

Każdego dnia spotyka nas wiele niepowtarzalnych sytuacji. Część z nich nawet nie zauważymy. Pozostałe wzbudzą w nas różne reakcje i emocje. Nasze reakcje powiedzą nam jasno, gdzie jesteśmy zakorzenieni: Czy nasze reakcje są ziemskie, czy ich źródło znajduje się w Bożym dziecięctwie. Jezus został posłany na świat, aby człowiek odkrył w sobie godność Bożego dziecka. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela jest źródłem życia, które nosi w sobie. Od Ciebie zależy na ile przejmiesz się godnością, jaką Bóg Cię obdarował.

Czy odkrywasz w sobie największą godność, jaką posiadasz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.