Poniedziałek XXII tygodnia zwykłego (1.09.2014)

Czy wiesz, że jesteś namaszczony?

DSC_8423

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.
(Łk 4, 16-30)

Czasami mówiąc „Jezus Chrystus” myślimy, że jest to imię i nazwisko naszego Zbawiciela. Nic bardziej mylnego. Chrystus nie jest nazwiskiem, ale odnosi się do namaszczenia. I rzeczywiście, w chwili chrztu w Jordanie Pan Jezus został namaszczony Duchem Świętym, dlatego przebywając w synagodze swojego rodzinnego miasta mógł powiedzieć słowa zawarte w dzisiejszej ewangelii. A przecież każdy chrześcijanin również został namaszczony w chwili chrztu. I na tej podstawie również jesteśmy wezwani, aby słowa proroka Izajasza spełniały się w naszym życiu. Dlatego jestem wezwany, aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom ogłosić wolność, a niewidomym przejrzenie. Jestem wezwany, aby łamać pęta uciśnionych i głosić łaskę Pana.

Czy jednak te słowa spełnią się w moim życiu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.