Uroczystość wszystkich świętych (1.11.2014)

20140521_173114Czy słuchasz słów Jezusa?

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
(Mt 5, 1-12a)

Czasami zastanawiam się nad fenomenem Jezusa Chrystusa i Jego popularności. Przecież Jego nauczanie nie należy do najłatwiejszych. Wręcz przeciwnie, idzie pod prąd ludzkim zwyczajom czy pragnieniom. Wszystko, za czym Jemu współcześni gonili: bogactwo, radość, spokój stawało się stratą ze względu na Niego samego. A jednak ciągnęły za Nim tłumy. Nie dlatego, że obiecywał złote góry, bo do zbawienia prowadzi wąska droga. Ludzie szli za Jezusem, bo rozpoznali prawdę przez Niego głoszoną. Słuchając słów Jezusa można odnaleźć się w ubogim, smutnym, cichym, szukającym sprawiedliwości, miłosiernym, czystego serca, wprowadzającym pokój czy prześladowanym. Każdy z nas jest wezwany, by stać się szczęśliwym, czyli błogosławionym.

Czy znajdziesz się w gronie świętych?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.