Wtorek XIV tygodnia zwykłego (10.07.2018)

Gdzie Jezus posyła Ciebie?

Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu”. Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.
(Mt 9, 32-38)

Jezus pragnie, aby żniwo Kościoła doczekało się robotników, którzy z wielkim zapałem mogliby je zebrać. Ale na ile my jesteśmy gotowi aby pójść na wielkie żniwo. Pan wzywa. Potrzeba naszej modlitwy i gotowości do odpowiedzi na zaproszenie do pójścia za nim. On uzdolni do kolejnych posług i zadań, aby wypełnić misje, które zostają nam zlecone. Bóg nie wybiera uzdolnionych, ale uzdalnia wybranych i powołanych.

A Ciebie do czego dziś wzywa Bóg?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.