Święto świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika (10.08.2018)

Jak wykorzystasz swoje ziarno życia?

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.
(J 12, 24-26)

Ziarno. Zwykłe ziarno, a drzemie w nim ogromna moc. Jakby nie zostało zużytkowane, musi zostać zniszczone. Może zostać zmielone na chleb lub paszę dla bydła. Może zostać wrzucone w ziemię, aby obumrzeć w niej, a tym samym dać początek nowemu życiu. Wejście w śmierć jest warunkiem koniecznym, aby ziarno mogło przynieść życie. Czy to stając się pokarmem, czy też dając początek nowemu zbożu. Podobnie jest z naszym życiem, które wymaga ofiary, aby mogło przynieść dobre owoce życia.

A jak Ty wykorzystasz swoje życie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.