Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy (11.07.2014)

Z czego rezygnujesz ze względu na Jezusa?

cukierki

Piotr rzekł do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
(Mt 19, 27-29)

Niejednokrotnie, kiedy zastanawiamy się nad jakąś rzeczywistością, zadajemy sobie pytanie o korzyści wynikające z takiej, a nie innej decyzji. Taka pokusa nie ominęła również Apostołów z Piotrem na czele. Trudno nam zrezygnować z jakiegoś dobra bezinteresownie, ale zawsze staramy się dostrzec większe dobro wynikające z rezygnacji z czegoś. Dziecko odmówi sobie słodyczy mając w perspektywie ich większą ilość w przyszłości. Jednak zawsze najtrudniej jest nam zrezygnować z samego siebie. A przecież Bóg nie chce niczego od nas, On pragnie nas samych. Chce wolności naszego serca, abyśmy byli tylko Jemu oddani…

A co wiąże Twoje serce?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.