Sobota XIV tygodnia zwykłego (12.07.2014)

Czy Jezus przyzna się do Ciebie?

krzyż-680x1024

Jezus powiedział do swoich apostołów: Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
(Mt 10, 24-33)

Łatwo jest mówić o Bogu, gdy jesteśmy w gronie osób wierzących. O wiele trudniej przyznać się do Chrystusa tam, gdzie czujemy się niepewnie. I wielokrotnie słyszymy, że wiara jest sprawą prywatną, dlatego ewangelicznie trzeba wejść do swej izdebki i tam modlić się w ukryciu do Ojca (por. Mt 6, 6). A jednak Pan Jezus stawia sprawę jasno: przyzna się tylko od tych, którzy nie boją się świadczyć o Nim wśród ludzi. Nie możemy inaczej wierzyć w kościele, swoim domu, a inaczej w miejscu pracy czy nauki. Podobnie jak nie mamy dwóch żyć – „dla siebie” i „dla ludzi” (choć niektórzy próbują taki podział wprowadzić), tak nie mogę mieć Boga „dla siebie” i „dla ludzi”. Wiara i świadectwo są nieodłącznym elementem codzienności. I nic nie może zmusić mnie do postępowania wbrew sobie. Jeśli mój wybór będzie kształtowany przez wiarę, stanie się jawnym świadectwem o Chrystusie. Jeśli ulegnę presji otoczenia, stanę się tym, który zaparł się Jezusa wobec wiary.

Czy jesteś gotów stanąć po stronie Jezusa?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.