Wtorek I tygodnia zwykłego (13.01.2015)

DSC_1042Czy przejąłeś się Ewangelią?

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
(Mk 1, 21-28)

Współcześni Jezusowi dziwili się Jego słowom. Uczył ich inaczej niż pozostali rabini, którzy byli bardziej doświadczeni, niekiedy po dobrych rabinistycznych szkołach. A jednak Jego słowa różniły się od ich słów. Marek Ewangelista zanotował, że Jezus „nauczał jak ten, który miał władzę”. A może po prostu Jezus był przekonany do swojej nauki. I to jest podstawa nauczania: być przekonanym do tego, co się głosi. W obrzędzie święceń diakonatu jest wzruszający moment przekazania Ewangeliarza nowowyświęconemu przez biskupa. Mówi On „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać”. Te słowa chyba nie potrzebują komentarza, a jednak są bardzo wymowne i głębokie. Warto zatem zadać sobie trud realizacji ich w codzienności.

A co głosisz swoim życiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.