Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Rok B (13.05.2018)

Jak wypełniasz testament Jezusa?

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
(Mk 16, 15-20)

Jezus zostawił nam dwa testamenty: pierwszy na krzyżu przed śmiercią, a drugi tuż przed wniebowstąpieniem. Jezus, który objawił swoją chwałę uczniom po zmartwychwstaniu wypowiada wielki nakaz misyjny w którym posyła nas do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Dobra Nowina ma się nieustannie rozszerzać, aby mogła objąć świat spragniony Bożej łaski. Jednak Jezus zostawia też obietnicę: każdy, kto uwierzy w Niego i przyjmie chrzest będzie doświadczał znaków potwierdzających to, co ma się dokonać. Dziś żyjemy w epoce Ducha Świętego, tylko niejednokrotnie zapominamy o wielkiej mocy, jaka od niego płynie. Może dlatego obietnica Jezusa zdaje się być tylko pobożnym życzeniem. A ma stać się potwierdzeniem prawdy Ewangelii.

Czy zatem nasza wiara kuleje?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.