Piątek I tygodnia Wielkiego Postu (14.03.2014)

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.
(Mt 5, 20-26)

Na czym polega Boża sprawiedliwość?

Czytając dzisiejszą Ewangelię można odnieść wrażenie, że sprawiedliwość Boża sięga absurdu i graniczy z tyranią. Kiedy gniew jest równoznaczny z zabójstwem, bardzo łatwo o strach przed życiem. Dodatkowo Pan Jezus wzywa, aby sprawiedliwość Jego uczniów była większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Można z tego wnioskować, że 613 przepisów prawa to zbyt mało. Ale nie taką sprawiedliwość Pan Jezus miał na myśli. Jego sprawiedliwość polega na miłosierdziu. Każdy, kto jest w drodze ma szansę pojednać się z Bogiem. Jego sprawiedliwość ukazuje św. Paweł w Liście do Rzymian: „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 3, 23-24). Przed Bogiem nikt nie jest bez winy, ale i każdy może zostać może doznać przebaczenia.

Czy skorzystasz z Bożej sprawiedliwości?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.