Święto Podwyższenia Krzyża świętego (14.09.2014)

Czy masz życie wieczne?

krzyż-680x1024

Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
(J 3, 13-17)

Człowiek został stworzony z miłości i do miłości – słowa te brzmią jak banał powtarzany  ciągle na nowo. A jednak za każdym razem niesie ze sobą cudowne przesłanie. Ale to nie wszystko, bo dodatkowo udzielił nam swojego życia. Człowiek jest tylko ulotnym stworzeniem, ale dzięki Bogu ma udział w wieczności. I w tym celu przyszedł na świat Jezus, który będąc obiecanym Mesjaszem odkupił nasz grzech. I nic poza Jezusem nas nie zbawi: ani nasze wysiłki, ani dobre czyny, ani bliscy nam ludzie. Człowiek w żaden sposób nie może zasłużyć na zbawienie. Ale może uwierzyć w Syna Człowieczego, a wtedy otrzyma usprawiedliwienie za darmo, dzięki łasce. Ty możesz tylko pozwolić kochać się Bogu.

Czy jesteś na to gotów?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.