Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Rok A (15.06.2014)

Czy oddałeś już życie Jezusowi?

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
(J 3, 16-18)

Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo zachwycił się nim. Zachwycił się każdym z nas i pokochał. A człowiek odpowiedział grzechem, niewiernością i zdradą. Człowiek z pewnością w takiej sytuacji by się odwrócił, szukał ucieczki. Bóg uczynił coś zupełnie innego. „Oszalał” na naszym punkcie i tak umiłował, że posłał Jezusa Chrystusa, swojego Syna, aby nas odkupił. Zrobił to dla wszystkich razem i każdego z osobna. Uwierzyć w Chrystusa i oddać Mu swoje życie, to wybawienie od potępienia. Jezus wziął na siebie mój każdy grzech. I jeśli się Mu powierzę, On mnie usprawiedliwi.

Jednak czy zaufam Mu całkowicie i oddam swoje życie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.