Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15.08.2014)

Jaki owoc przyniesie Twoje życie?

ORDL-Krościenko-2013-203

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje jak przyobiecał naszym ojcom na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
(Łk 1, 39-56)

Kolejny już raz Kościół w liturgii każe nam rozważać Magnificat. Przecież już doskonale znamy użyte w nim sformułowania, odniesienia. Kiedy czytałem dziś tę Ewangelię, zwróciłem uwagę na trzy określenia: „w tym czasie Maryja”, „uwierzyła” i „na wieki”. Tym co przemienia naszą teraźniejszość na wieczność jest wiara. Nie w jakieś przesądy czy magiczne zaklęcia, ale wiara w to, że Bóg dotyka swoją łaską mojego życia. On wie, czego mi potrzeba, dlatego głodnych nasyca, a pokornych wywyższa.  A Jego łaska trwa na wieki. Dlatego moje życie przyniesie taki owoc, jak otworzę się na łaskę Boga. Na ile będę wsłuchiwał się w Boży głos, na tyle moje życie stanie się owocem Bożej łaski.

Czy jesteś gotów stać się owocem Boga?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.