Wielka Środa (16.04.2014)

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie? On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty.
(Mt 26, 14-25)

Ile razy zdradziłeś Jezusa?

Bardzo często oburzamy się na Judasza, że zdradził Jezusa. Był przecież Jego jednym z najbliższych współpracowników. Zanim jednak zaczniemy ciskać gromy, musimy sobie uświadomić, że to ja jestem Judaszem, który zdradził nie raz, ale po wielokroć. Dzięki Jezusowi stałem się dzieckiem Bożym, a teraz kolejny raz odrzucam Go przez grzech. Jednak nie na tym trzeba się skupiać. Warto zwrócić uwagę, że Jezus za każdym razem jest gotów nam przebaczyć podobnie, jak był gotów przebaczyć swojemu zdrajcy.

Czy skorzystasz z tej możliwości?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.