Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika (16.05.2014)

Co oznacza być jedno z Chrystusem?

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu modlił się tymi słowami: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.
(J 17, 20-26)

Jedność z Chrystusem często odnosimy do wyjątkowych chwil zażyłości z Bogiem. Jednak podobnie jak Boża miłość ciągle jest skierowana ku człowiekowi, tak nasza jedność powinna stać się codziennością. Podkreślał to Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, gdy modlił się do Boga Ojca: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”. Jedność to nie tylko bycie takim samym, ale nade wszystko wpatrywanie się w Trójcę Najświętszą, relacje Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wreszcie być jedno, to uznać, że Jezus został posłany przez Boga, jest Jego Synem Umiłowanym, w którym ma upodobanie. Chrystus modlił się dwa tysiące lat temu o jedność z Tobą.

Czy Ty dziś chcesz być jedno z Bogiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.