Poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu (17.03.2014)

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
(Łk 6, 36-38)

Jaką miarą osądzasz swoje życie?

Gdybyśmy zaczęli osądzać siebie zamiast innych, okazałoby się, że nasz werdykt byłby inny od tego, który dziś wypowiadamy. Dobitnie formułuje to św. Paweł: „W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz” (Rz 2, 1). Od naszego spojrzenia na innych zależy to, jak Jezus spojrzy na mnie. Całe dobro, które uczynimy innym stanie się miarą, jaką Bóg doceni nasze ziemskie życie. Jednocześnie warto zauważyć na samą konstrukcję wypowiedzi Pana Jezusa, który po wezwaniu do miłosierdzia, przestrzega nas przed sądem, który prowadzi do potępienia. Raczej zachęca do odpuszczania przewinień, aby otrzymać dobrą miarę.

A jaka jest miara Twojego życia?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.