Sobota IV tygodnia Wielkanocy (17.05.2014)

Czy poznałeś już Boga?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.
(J 14, 7-14)

Tyle dni, tygodni, miesięcy czy lat już jesteś uczniem Chrystusa… A jednak, ile osób może powiedzieć, że Go zna. Z pewnością niewielu. Bóg zawsze dla człowieka będzie zawsze zagadką, pewną niewiadomą. Ale pragnie, abyśmy Go poznawali, dlatego Jezus Chrystus stał się jednym z nas. „Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. Jedność Chrystusa z Ojcem jest tak silna, że każdy czyn, słowo Jezusa mówi o Ojcu, a jednocześnie Ojciec o Synu wypowiedział najpiękniejsze słowa: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (Mt 17, 5). Wreszcie szczytem poznania Boga jest wiara, że Jezus spełni wszystko, o cokolwiek Go poprosimy. On nam to obiecał…

Dlaczego z tego nie korzystamy z wiarą?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.