Czwartek VII tygodnia Wielkanocy (17.05.2018)

Co jest źródłem jedności?

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.
(J 17, 20-26)

Kocham czytać i rozważać Modlitwę Arcykapłańską Jezusa, którą wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy. Nie jest łatwa, ale jednocześnie niesie ze sobą wielką głębię. Pan Jezus modlił się o jedność Kościoła na wzór jedności, jaka łączyła Go z Ojcem w Duchu Świętym. Pan Jezus nie pozostawia wątpliwości mówiąc, że źródłem jedności może być tylko miłość. Ona przekazywana od Ojca przez Syna do ludzi ma stanowić inspirację do miłości siebie nawzajem. Jedność, która ma stać się owocem tej miłości ma stanowić czytelny znak dla wszystkich wierzących w Chrystusa.

A jakim znakiem Ty jesteś?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.