Wtorek XI tygodnia zwykłego (17.06.2014)

Jak się ma Twoja miłość?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
(Mt 5, 43-48)

Miłość jest tematem zawsze chętnie podejmowanym. I łatwo jest kochać tych, którzy nas kochają. O wiele trudniej miłować tych, którym daleko do życzliwości względem naszej osoby. A jednak miłość jest streszczeniem chrześcijaństwa, bo Bóg jest Miłością. Bóg kocha w stopniu doskonałym, bo kocha miłością odwieczną, bezwarunkową i całkowitą. Ewangelia na dziś kończy się wezwaniem do doskonałości na wzór Boga. On jest i powinien stawać się każdego dnia odniesieniem dla człowieka. Jezus Chrystus wypełnił słowa, które wypowiedział. Jezus wydał siebie z miłości do nas. My również powinniśmy dzielić się miłością jak codziennym chlebem…

Czy zechcesz naśladować Jezusowe dzielenie miłością?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.