17 grudnia (17.12.2014)

KlepsydraJesteś przygotowany na przyjście Pana?

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
(Mt 1, 1-17)

Czternaście pokoleń, to więcej niż można zapamiętać. To więcej niż można nawet zaplanować. Czternaście pokoleń to czas przygotowania na przyjście Pana. I chociaż chcemy panować nad czasem, to okazuje się to niemożliwe. Ciągle ucieka nam niczym piasek między palcami. Ale jest Bóg, który panuje ponad czasem i dla którego jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Bóg już od wieków, od Abrahama planował nadejście Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Czterdzieści dwa pokolenia przed Jezusem to czas przygotowania na przyjście Pana. My również mamy bogatą genealogię, nawet jeśli nie potrafimy wymienić naszych przodków w poprzednim wieku, ale jedno jest pewne, że jest to genealogia święta, bo doprowadziła nas do naszego istnienia. I Bóg to wszystko przewidział. On przygotowywał przyjście Chrystusa przez czterdzieści dwa pokolenia. Tobie został tydzień do świąt Narodzenia Pańskiego.

Jak wykorzystasz ten czas?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.