Środa IV tygodnia Wielkiego Postu (18.03.2015)

DSC_8291Czy masz życie wieczne?

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.
(J 5, 17-30)

Marzenia o nieśmiertelności są wpisane w naturę człowieka, gdzie zderzają się ze sobą wieczność i przemijanie. I wielu chciało i chce być Bogami, aby decydować o życiu, ale wszyscy potrafią jedynie skracać życie. Sam jeden Bóg wpisuje człowieka w nieśmiertelność udzielając mu swojego życia. Co więcej, Bóg każdemu człowiekowi daje nieśmiertelną duszę, która nie zginie. Jednak jej los może być różny: czeka nas zmartwychwstanie życia lub zmartwychwstanie potępienia. Od nas zależy, którą drogę wybierzemy. Nie można czekać na jutro, bo od naszego dziś zależy wieczność.

Co zamierzasz zrobić w tym kierunku?

1 Komentarz:

  1. ”Ojcze oddaje siebie i całe swoje życie w Twoje dłonie. Zgadzam się na to, abyś robił w moim życiu to, co się Tobie podoba, bez względu na to, czy będzie to dla mnie łatwe czy trudne. Na wszystko się zgadzam. Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę dlatego, że Ty chcesz, chcę tak jak Ty chcesz, chcę, dopóki ty chcesz. ”

    Takie słowa, w tej lub podobnej formie codziennie wypowiadał Pan Jezus w rozmowie ze Swoim Ojcem. Wypowiadał je z bezgraniczną ufnością, bo wiedział jak bardzo jest kochany przez Ojca. Widział wszystkie dzieła jakich dokonuje dobry Bóg, kochający Ojciec dla swoich stworzeń. Widział u Ojca nieskończoną miłość, łaskawość, hojność, dobroć, cierpliwość. Dlatego Jezus przyszedł na ziemię, aby na Nim objawiło się wszystko co zostało zapowiedziane w Pismach. Jezus wiedział co Go czeka, jaki będzie Jego koniec misji. Wiedział przez co będzie musiał przejść, ile wycierpieć. Wiedział jaką ofiarę będzie musiał ponieść. Wiedział, że jest to jedyna droga jaką musi przejść, żeby ludzie nie zginęli, ale żeby mieli życie na wieki. Jezus zaufał całkowicie Bogu i się nie zawiódł, przeszedł przez śmierć, pokonał śmierć, żebyśmy my mieli życie na wieki w Bogu.
    Pan Jezus dał nam obietnicę, a jego słowa są prawdą. Każdy kto wypełnia wolę Boga i słucha Jego Słowa, nie umrze, ale będzie miał życie na wieki.

    Czy potrafisz wypowiedzieć słowa tej modlitwy z bezgraniczną ufnością i bez żadnego ”ale” ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.