Środa XI tygodnia zwykłego (18.06.2014)

Czego oczekujesz za swoje życie?

ONŻ-I-Ostrówek-2013-240

Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
(Mt 6, 1-6. 16-18)

Wbrew wielu słowom i zapewnieniom nie jest łatwo o altruizm i empatię w XXI wieku. Z jednej strony coraz więcej wolontariuszy, akcji charytatywnych, a z drugiej coraz więcej osób potrzebujących pomocy. Nie znaczy to, że wcześniej takich osób nie było. Często przy błysku fleszy chcemy nie tyle pomóc innym, ile udowodnić sobie, jakim to wspaniałomyślnym człowiekiem jestem. A jednak prawdziwą nagrodą za dobro człowieka jest przede wszystkim sam Bóg, który jest hojny w swoich darach. Ciągle wracają do mnie słowa mówiące, że wszystko bez Boga jest niczym, zaś Bóg bez niczego jest wszystkim. I tu należy zapytać o intencje, jakie nam towarzyszą w codziennym wypełnianiu obowiązków. One sprawiają, że nawet drobne czynności wypełniane z miłością mogą być źródłem nagrody w niebie.

A Ty jakich darów od Boga oczekujesz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.