Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika (18.09.2018)

Czy potrafisz wspierać?

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
(Łk 2, 41-52)

Ilekroć czytam dzisiejszą Ewangelię, zadziwiają mnie relacje panujące w życiu świętej rodziny. Maryi i Józefowi ginie Jezus, dwunastoletnie dziecko. Nie oskarżają się o to, czyja wina jest większa. Nie szukają winnych, ale podejmują wspólną wędrówkę do miejsca, gdzie ostatni raz Go widzieli. Tu nawzajem się wspierają podkreślając wzajemne zatroskanie. Myślę, że ta Ewangelia może być pomocą na przezwyciężanie wszelkiego rodzaju kryzysów. Może warto wrócić wtedy do miejsca, gdzie ostatni raz widzieliśmy Jezusa, aby odnaleźć to, co zginęło i na nowo iść do świata z zapałem obecności Boga.

A Ty, co robisz, gdy jesteś w kryzysie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.