Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (19.06.2014)

Co jest źródłem Twojego życia?

krzyż

Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
(J 6, 51-58)

Łatwo jest przeżyć życie nie zatrzymując się nad Jego istotą. Zresztą nie jest łatwo uchwycić największy sens życia człowieka. Spoglądając w skali mikro na swoje życie można uznać się za pępek świata, gdy spojrzymy na nie z makro-perspektywy łatwo można stracić zachwyt widząc się jako nic nieznaczący trybik maszyny wszechświata. Dlatego najlepiej spojrzeć na życie z perspektywy Jezusa, który przyszedł abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. On mówi „kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne”. Ziemska egzystencja to zdecydowanie za mało. Człowiek stworzony został, aby mieć udział w życiu Boga. Dlatego Jezus wydał samego siebie, abyśmy mieli życie w pełni. I jeśli będziemy się karmić Ciałem i Krwią Chrystusa, staniemy się częścią Jego Ciała i wskrzesi nas w dniu ostatecznym.

Czy pragniesz życia bez śmierci?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.