Wtorek II tygodnia zwykłego (20.01.2015)

DSC_8313Czy nigdy nie czytałeś?

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom. I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.
(Mk 2, 23-28)

Faryzeusze byli uważani za elitę narodu wybranego. Przestrzegali każde, nawet najdrobniejsze przepisy prawa. Jednocześnie zapominali o tym, że prawo nie jest dla samego prawa, ale ma służyć człowiekowi. Jezus pytał ich zatem o znajomość sytuacji wyjątkowych, gdy prawo nie przestało obowiązywać, ale z wyższych racji zostało uchylone. Dziś, w świecie relatywizmu i wygodnictwa, łatwo jest zapomnieć o istnieniu prawa, byleby żyć tak jak się podoba. I łatwo mieć pretensje o obowiązywanie jakiegoś prawa. Jednak zapomnienie to dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy zapominamy o Bogu i drugim człowieku. Jeśli człowiek nie żyje zgodnie z wyznawaną wiarą, to szybko zaczyna wierzyć w to, jak żyje. A wtedy jedynym prawem godnym przestrzegania jest moje prawo do życia jakie mi się podoba.

A czy Ty czytasz Słowo Boże, aby nie zapomnieć, co oznacza?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.