Piątek IV tygodnia Wielkiego Postu (20.03.2015)

DSC_8146Czy przyjmiesz Mesjasza?

Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał. Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.
(J 7, 1-2. 10. 25-30)

Jezus był dla Żydów wielką zagadką. Z jednej strony spełniał wszystkie kryteria stawiane obiecanemu mesjaszowi, a z drogiej strony zaprzeczał niektórym z nich. Jednak pewnym jest, że Jezus był w rękach Ojca i nic złego nie mogło mu się stać aż do czasu wyznaczonego na czas odkupienia. Niewiara połączona z nadzieją, że to wyczekiwany Mesjasz. Chwile entuzjastycznego wołania „Hosanna” i jeszcze głośniejsze „ukrzyżuj Go”. Te rzeczywistości i nam nie są obce. Od chwil uniesień, gdy chcemy oddać całe nasze życie aż po ciemne momenty zwątpienia. Ale nad tym wszystkim jest Chrystus, który wie po co przyszedł. I wie przez Kogo został posłany. Trzeba tylko znaleźć odpowiedź o cel mojej drogi.

Jesteś gotów to uczynić?

1 Komentarz:

  1. Czy my na pewno wiemy skąd pochodzi Jezus, kto jest Jego Ojcem, po co przyszedł i jaka jest jego nauka ?
    Czy nasza pobożność nie mówi nam, że Jezus urodził się w Betlejem, wychował w Nazarecie, ojcem jego jest Józef cieśla, a przyszedł żeby narzucić nam takie ograniczenia, takie nakazy, że tak się nie da żyć, czujemy się potępieni już za życia. Najchętniej uśmiercilibyśmy nauczyciela z Nazaretu i wtedy moglibyśmy żyć pełnią życia bez żadnych ograniczeń.
    Czy my znamy naukę Jezusa ? Czy znamy Jego słowa, czy przyjmujemy je ? Co jest fundamentem naszej wiary ? Przez cały okres nauczania Pan Jezus odkrywał przed nami, że pochodzi z nieba, że jego domem jest Królestwo Niebieskie. Jego Ojcem jest nieskończenie dobry Bóg. Bóg który jest samą miłością, jest niezmienny, sprawiedliwy, wszechmocny, a przede wszystkim miłosierny bo pragnie naszego zbawienia. A sam zstąpił z nieba, nie po to, aby nas potępić za nasze postępowanie, ale tak nas ukochał, że pragnie mieć nas zawsze blisko. Przyszedł żeby leczyć, dawać nadzieję, uwalniać z niemocy, wskrzeszać ciało i ducha. Oddał za nas Swoje życie, żebyśmy my mieli życie i mieli je w obfitości. Objawił nam prawdę o Bogu.

    Za który z tych czynów chcesz usunąć Jezusa ze swojego życia ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.