Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła (20.08.2014)

Ile już jesteś w Bożej winnicy?

DSC_7945

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
(Mt 20, 1-16a)

Wśród wielu określeń Kościoła znajduje się jedno szczególne, mówiące, że Kościół jest Bożą winnicą. I nikt z nas nie może powiedzieć, że to jego zasługa być w tej winnicy. To raczej Bóg nas wezwał do swojej majętności, abyśmy mogli tam wzrastać. Bardzo łatwo jest nam sądzić, że im dłużej jesteśmy wierni i trwamy w Kościele, tym lepsze miejsce zajmiemy przy Bogu. Podobnie myśleli pracujący w winnicy z dzisiejszej Ewangelii. Uważali, że należy im się lepsza zapłata za znoszenie ciężaru południa. Jednak ich wynagrodzenie wynosiło „tylko” denara, czyli tyle, na ile umówił się z nimi gospodarz. Nas też czeka „tylko” zbawienie niezależnie od tego, jak długo jesteśmy jedno z Chrystusem.

Czy jesteś gotów być wiernym Chrystusowi?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.