20 grudnia (20.12.2014)

DSC_9301Jak się to stanie?

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.
(Łk 1, 26-38)

Człowiek XXI wieku szuka wytłumaczenia każdej rzeczywistości. I dobrze, że tak jest. Ale jednocześnie trzeba uznać, że człowiek nie jest w stanie wytłumaczyć wszystkiego. Dopiero wtedy otwierają się przed nami podwoje wiary, bo wiedza nigdy nią nie będzie. Maryja również szukała odpowiedzi na pytanie dotyczące jej życia, które zapowiedział Archanioł. Ale to pytanie można odczytać nieco inaczej. Niemal zawsze interpretujemy je jako wyraz niemożności wypełnienia Bożego planu. Można jednak popatrzeć i inaczej, Maryja mogła szukać wskazówki, jakby chciała zapytać Anioła: Co mam czynić, aby wypełnić Boży plan. Wtedy nie stanowi to niedowiarstwa Maryi, ale jej całkowitego oddania się woli Boga, co ostatecznie przypieczętowuje słowami: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”.

Czy powiesz dziś Bogu <tak>?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.