Sobota po Popielcu (21.02.2015)

DSC_9984Kto pójdzie za Jezusem?

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: Pójdź za Mną. On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim. Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników.
(Łk 5, 27-32)

Niejednokrotnie myślimy, że tylko ludzie bez grzechu mogą iść za Jezusem. Uważamy, że pójść za Jezusem mogą tylko wybrani, którzy nie skalali się grzechem. A Bóg wybiera to, co słabe i głupie w oczach świata. Jezus nie wezwał na drogę doskonałości faryzeuszów, ale celnika, który pragnął uzdrowienia swojego życia. A przecież lekarza potrzebują chorzy, a nie zdrowi. Reakcja Mateusza – Lewiego była natychmiastowa. Zostawił wszystko i poszedł za Jezusem, bo odkrył, że wobec Boga wszystko to było marnością. Za Jezusem może pójść tylko ten, dla którego Bóg będzie na pierwszym miejscu.

A Ty, pójdziesz za Jezusem?20

1 Komentarz:

  1. Tylko Jezus mógł dostrzec w Lewim-Mateuszu ( Mateusz z hebrajskiego „dar Jahwe”) , że on jest prawdziwym darem danym od Boga. Bo jak można dostrzec w celniku – zawodowym złodzieju,kolaborancie,grzeszniku, kimś nieczystym , wyrzuconym po za nawias społeczeństwa- a tak celnika Mateusza widzieli „pobożni” faryzeusze coś cennego- Dar Boga. U człowieka jest to nie możliwe lub bardzo trudne. Pan Jezus widział Mateusza i widzi także nas inaczej. Jesteśmy zawsze drodzy,bliscy bo jesteśmy Mu dani przez Ojca. Bóg widzi nas,widzi historię naszego życia , nasze grzechy , błędy , zaniedbania . Widzi całą naszą nędzę,ale to wszystko nie jest przeszkodą do Jego miłości, miłości nie zmiennej, nie ustającej. Co więcej miłości miłosiernej.
    Czas Wielkiego Postu to czas przemiany, a nic tak nie może przemienić jak spojrzenie na siebie i na drugiego człowieka , tak jak patrzy na nas Bóg. Spojrzenie pełne miłosierdzia . Nic tak nie przemienia jak okazywanie innej osobie miłosierdzia. Okazywanie miłosierdzia jest najlepszym lekarstwem na nasze słabości, na nasza grzeszność, pychę, egoizm. I nie na lepszego lekarza niż nasz Bóg który jest pełnią miłosierdzia.

Odpowiedz na „JacekAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.