Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej (22.08.2014)

Czy Maryja jest Twoją Królową?

DSC_6910

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.
(Łk 1, 26-38)

Scena Zwiastowania każe nam spojrzeć w sposób wyjątkowy na Maryję – tę, która w cudowny sposób została napełniona łaską Boga od chwili swojego poczęcia. Dlatego jest Królową naszych serc, jako ukoronowanie dzieła stwórczego Boga. Ona, jako nowa Ewa, staje się najcudowniejszym owocem Bożego działania. I tak jak wielkość królestwa mierzy się wielkością Króla i Królowej, tak ród ludzki jest cudowny przez najpiękniejszą spośród narodzonych Niewiast. Jednak jej wielkość nie wypływy tylko z jej cudownego stworzenia, ale również z posłuszeństwa Słowu, które przyjęła do swojego życia.

Czy jesteś gotów naśladować swoją Królową?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.