Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (22.11.2014)

DSC_8471Co zabierzesz ze sobą po śmierci?

Wówczas podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa „O krzaku”, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: Nauczycielu, dobrześ powiedział, bo już o nic nie śmieli Go pytać.
(Łk 20, 27-40)

Czasami żyjąc na świecie ziemskim gromadzimy dobra, jakbyśmy wybierali się w podróż do nieba pociągiem przeznaczonym na nasze bagaże. Ale nie zabierzemy tam ani jednej walizki, ani nawet tego, co trzymamy w dłoniach. Za to odkryjemy głębię Życia pisanego wielką literą i relacji. Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych. Dla Boga bowiem wszystko, co powołał do istnienia żyć nie przestanie. Ku wieczności nas przeznaczył i udzielił nam swojego życia. Tylko relacje miłości w Bogu staną się inspiracją by kochać każdego tak samo jak zostaliśmy przez Boga umiłowani.

Jesteś gotów kochać Boga jak On umiłował Ciebie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.