Piątek II tygodnia zwykłego (23.01.2015)

WędrówkaDlaczego Jezus Cię wybrał?

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.
(Mk 3, 13-19)

Dzisiejszy opis ustanowienia Dwunastu stawia nas wobec tajemnicy Bożego wyboru. Bóg wybiera tych, których „sam chce” i którzy przyjdą do Niego. Wszyscy z nich byli wybrani, choć równie dobrze mógłby to być ktoś inny. Ale tak naprawdę Bóg wzywa każdego z nas, abyśmy Mu towarzyszyli jak Apostołami. Nie jest to łatwe, zwłaszcza gdy zostać zdrajcą jest łatwiej niż pozostać wiernym Chrystusowi. A jednak jesteśmy powołani do wierności. Zdrada sama przyjdzie gdy tylko zabraknie miłości. Jezus Cię wybrał, bo chce się z Tobą podzielić swoją Miłością.

Ale czy odpowiesz na to zaproszenie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.