Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu (23.02.2015)

DSC_9290Co robisz dla Jezusa?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
(Mt 25, 31-46)

O gdybyśmy byli świadomi, że wszystko, co czynimy drugiemu człowiekowi, czynimy Chrystusowi. Ale przecież my to doskonale wiemy, ale bardzo szybko zapominamy. A przecież uczynki miłosierdzia nie idą w zapomnienie, ale stają się świadkami naszego życia. Jednak wciąż tak wiele zależy od naszego samopoczucia, spotkanych danego dnia ludzi czy nawet godziny. A jednak tak mocno dziś brzmi Jezusowe słowo „wszystko”. Wszystko, czyli każdy gest, słowo, myśl. Jezus stawia przed nami dziś wybór: znajdź w drugim człowieku bliźniego lub obcego. Bliźniego, czyli takiego jak Ty; obcego – zupełnie różnego od Ciebie.

Którą drogą dziś pójdziesz?

1 Komentarz:

 1. Wspaniałym komentarzem do dzisiejszej Ewangelii są słowa św. Jana z 1 4,20
  „Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą,
  albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,
  nie może miłować Boga, którego nie widzi.”
  Wszystko co robimy dla drugiego człowieka powinno wypływać z miłości. Naszym wzorem powinien być Jezus . On w każdym momencie swojego życia czynił dobro. Każdy czyn był przemyślany i wynikał z dobra jakie miał w sobie.
  W nas są też pokłady dobra które możemy rozlewać na swoich braci , tylko powinniśmy pokonać wstyd , lęk , strach , egoizm , opinie innych , a wtedy nasze serca otworzą się w pełni . Wtedy każdy nasz czyn będzie przepełniony miłością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.