Piątek V tygodnia Wielkanocy (23.05.2014)

Co jest Twoją największą Miłością?

Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
(J 15, 12-17)

Szczytem wyznania miłości jest stwierdzenie: „Kocham Cię nad życie”, ale chrześcijanin powinien w domyśle dodać, „ale mniej niż Boga”. Jezus stawia nam wysoką poprzeczkę miłości: miłości całkowitej aż po ofiarę Krzyża. Co więcej, Jezus ukazuje nam miłość bezwarunkową, czyli… po prostu Miłość. Wszystko inne staje się jedynie jej karykaturą, marną próbą naśladowania. Chcąc wypełnić przykazanie miłości, trzeba stać się gotowym bycia zranionym. Jednocześnie przykazanie to niesie ze sobą wielką nadzieję, że Bóg wybrał mnie, abym stawał się owocem Jego Miłości. On oddał za mnie swoje życie.

A Ty jesteś gotów stracić swoje życie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.