Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24.06.2014)

Czy znasz owoce wierności?

Wieczór Chwały 2014 (63)

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
(Łk 1, 57-66. 80)

Wierność coraz częściej kojarzona jest z naiwnością. W świecie, gdzie słowo (prawie) nic nie znaczy, a (prawie) każdy szuka własnych korzyści, wypełnienie zobowiązań staje się czymś nadzwyczajnym. I w takim kontekście widzimy rodziców Jana Chrzciciela, którzy nie ulegają naciskom związanym z nadaniem imienia ich synowi. Możemy zastanawiać się dlaczego, wszak według tradycji żydowskiej należało nadać imię, które nosił przodek. Odpowiedź jest banalnie prosta, jeśli wczytamy się w Ewangelię. Zachariasz i Elżbieta nadali imię Jan, ponieważ tak nazwał go Anioł jeszcze przed poczęciem (Łk 1, 13). Bóg pozostał wierny swojej obietnicy zrodzenia potomstwa z niepłodnej kobiety i starca. Oni zaś doświadczywszy Bożego działania pozostali wierni poleceniom Pana. Potwierdzenie imienia przez Zachariasza zaowocowało rozwiązaniem jego języka. Został niemy w dniu zjawienia się anioła Gabriela ponieważ „nie uwierzył słowom anioła” (por. Łk 1, 20). I tak jak przez niewiarę zamilkł, tak przez wypełnienie słów wiary przemówił na nowo.

Czy jesteś gotów zawierzyć Bogu, aby przemówić słowem uwielbienia?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.