Środa XXIX tygodnia zwykłego (24.10.2018)

Jesteś gotów?

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?” Pan odpowiedział: „Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą”.
Łk 12, 39-48

Pan Jezus przyjdzie, to pewna prawda, którą każdego dnia wyznajemy i o którą każdego dnia prosimy Ojca. Jednocześnie chcemy przygotować się, aby ten dzień nie zaskoczył nas jak złodziej. Dlatego możemy nie tylko być przygotowanymi, ale także oczekiwać Pana, niejako wychodzić Mu naprzeciw kiedy tylko da pierwszy sygnał, że jest już blisko. Ale godzina Jego nadejścia jest dla nas zakryta, bo mamy być gotowi w godzinie, której się nie domyślamy. Jednak od naszej gotowości będzie zależała wieczność.

Z kim zamierzasz ją spędzić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.