Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25.03.2014)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.
(Łk 1,26-38)

Ile pytań zadajesz Bogu na modlitwie?

Niejednokrotnie stając w modlitwie przed Bogiem, próbujemy sobie wmówić, że Jego wola jest bezdyskusyjna. Ale doskonale wiemy, że ma ona stawać się rozmową przyjaciół. I chociaż zawsze ostatnie słowo należy do Boga i warto wypowiedzieć swoje fiat, to jednak mamy prawo do pytania Boga o szczegóły. Zresztą Mojżesz modlił się do Boga w Namiocie Spotkania słowami: „Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary, abym poznał żeś mi łaskawy” (Wj 33, 13). Dlatego też Maryja pytała posłańca, gdy ten objawił jej zamiary Boże: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Bóg jest jednak większy niż nasze przeszkody, dlatego warto zaufać Mu i wsłuchiwać się w Jego głos, bo w nim jest odpowiedź na zadawane przez nas pytania.

Czy odważysz się usłyszeć odpowiedź?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.