Święto św. Marka Ewangelisty (25.04.2017)

Gdzie wypełniasz nakaz Chrystusa?

Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.
(Mk 16, 15-20)

Jezus po zmartwychwstaniu nie dał spokoju Apostołom. po ukończeniu przez nich swoistej szkoły Jezusa, posłał ich, aby urzeczywistniali to, czego się nauczyli. I w zasadzie nie mieli robić nic nowego, ale raczej to, co dotychczas czynili pod okiem Mistrze. Była jednak jedna różnica. Teraz mieli robić to bez Jego fizycznej obecności, ale jak zanotował Ewangelista, „Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły”. Dziś Jezus posyła nas, tylko jakby brakowało nam wiary i odwagi by głosić Jego naukę i potwierdzać ją znakami.

A Ty, widziałeś już te znaki?

1 Komentarz:

  1. Bóg jest wierny danemu słowu i obietnicom, ale jest tylko jeden warunek żeby zobaczyć znaki, trzeba iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

    Warto spróbować ogłosić Jezusa Zmartwychwstałego dzisiaj, a Pan na pewno będzie współdziałał i okaże moc swojej miłości.

    Odwagi !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.