Święto św. Jakuba Apostoła (25.07.2014)

Czego pragniesz w swoim życiu?

DSC_8106

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
(Mt 20, 20-28)

Określając własne pragnienia, trzeba to robić uważnie. Bóg spełnia pragnienia człowieka, dlatego warto zwrócić na nie uwagę. Podobnie uczyniła matka synów Zebedeusza, która prosiła o dobre posady dla swoich synów. I nie chodzi tu tylko o rachunek zysków i strat, ile o konsekwencję przyjęcia zobowiązań do służby. Być wielkim w Królestwie Niebieskim, to być gotowym przyjąć na siebie gotowość do pójścia drogą Chrystusa niezależnie od konsekwencji. Najważniejsze aby trwać w wierności na drodze Jezusa Chrystusa.

Czy jesteś na właściwej drodze?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.