Środa III tygodnia Wielkiego Postu (26.03.2014)

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
(Mt 5, 17-19)

Jakie jest Twoje świadectwo?

Ostatnio w Kościele wiele mówi się o ewangelizacji dodając do niej określnik „nowa”. Jednak podstawą ewangelizacji zawsze jest świadectwo życia. Przypomniał o tym Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki: „Ewangelizacja to nie głoszenie teorii o możliwości życia ewangelicznego, ale to sprawozdanie z tego, co Bóg czyni z tymi, którzy wierzą Jego Ewangelii”. Dzisiejsza Ewangelia zaskakuje mnie, chyba nawet wbrew mnie samemu. Pan Jezus określa najmniejszym w królestwie niebieskim tego, kto „niósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi”. Często odnosimy ten tekst jako formę niezrealizowanej Ewangelii, gdzie człowiek zmienia prawdy Boże. Jednak Pan Jezus jasno stwierdza, że taki człowiek będzie w królestwie niebieskim. I na tym polega moc świadectwa: ciągle zaczynam od nowa, znowu mi się  nie udało, ale pragnę dzielić się doświadczeniem spotkania z Bogiem. I na tym polega prawdziwa ewangelizacja: nie teoria (choć bardzo piękna), ale praktyka życia (nawet jeśli nie wypełniona w 100%). Od Ciebie zależy, czy będziesz ładnie mówił o Bogu, czy Twoje życie stanie się głosem Boga.

Którą drogę wybierasz na dziś?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *