Sobota w oktawie Wielkanocy (26.04.2014)

Jakie posłanie otrzymałeś?

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
(Mk 16, 9-15)

Bardzo łatwo odpowiedzialność za działania ewangelizacyjne Kościoła przerzucić na misjonarzy, względnie osoby konsekrowane. Przecież Pan Jezus posłał Jedenastu zgromadzonym w Wieczerniku. Ale tak naprawdę każdy wierzący na mocy chrztu został posłany, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Najtrudniej jest nam się przejąć nie słowami o pójściu na krańce świata, nie o głoszeniu wszelkiemu stworzeniu. Najtrudniej nam przyjąć za swoje słowo „Idźcie”. Krańcami świata jest moje otoczenie, bo i tak dalej nie pójdę. Wszelkiemu stworzeniu głoszę świadectwem życia. Ale pójść i przejąć się radykalizmem Ewangelii, może tylko człowiek żyjący Zmartwychwstaniem, który spotkał Jezusa.

Czy masz odwagę świadczyć o Zmartwychwstałym na krańcach swojego świata?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.