Czwartek XII tygodnia zwykłego (26.06.2014)

Co potwierdza Twoją przynależność do Chrystusa?

DSC_4050

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.
(Mt 7, 21-29)

Bardzo łatwo przyznawać się do osoby, która coś znaczy w społeczeństwie. Jeszcze kilka lat temu mówiliśmy z dumą „Nasz Papież”. O wiele trudniej przyznać się do znajomego, który z różnych względów pogubił się w życiu, a jego CV nie zawiera samych pochlebnych faktów. Jednak o faktycznym związku nie decydują słowa, ale konkretna postawa, czyny, które potwierdzają lub zaprzeczają słowom. Tyle osób każdego dnia omija człowieka potrzebującego… A jednak to budowanie na trwałym fundamencie daje gwarancję przetrwania różnych doświadczeń. Jeśli się przyznasz do Boga, On stanie się Twoją opoką i mocą. Jeśli jednak wybierzesz drogę nieznajomości słabych, staniesz się jednym z nich. Słowa ładnie brzmią, ale to czyny mówią o nas najwięcej.

A na czym Ty oprzesz swoją relację z Bogiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.