Czwartek III tygodnia Wielkiego Postu (27.03.2014)

Jezus wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
(Łk 11, 14-23)

Czy jesteś razem z Chrystusem?

Bardzo często można spotkać chrześcijan, którzy udowadniają swoją wiarę, ale… No właśnie, ale nie zgadzają się z jednym punktem doktryny katolickiej. I tu następuje weryfikacja przynależności do Chrystusa. Łatwiej jest wybierać sobie te punkty, które nam odpowiadają niż być wiernym całemu nauczaniu Kościoła. I temu służy Credo, czyli wyznanie wiary. Jest ono wyznacznikiem jedności między wszystkimi wyznawcami. Jeśli wyznajesz to samo, co ja – jesteśmy braćmi w wierze. Jeśli jednak nasza wiara się różni, nie należymy do tej samej wspólnoty. Pan Jezus przypomina nam, że jeśli nie trwamy w jedności, zdajemy ranę Ciału Chrystusa jakim jest Kościół. Niewiele potrzeba, aby rzucić na kogoś fałszywe oskarżenie. Jednak odbudować zaufanie i jedność to karkołomne zadanie, do którego ciągle jesteśmy wzywani.

Czy okażesz się budowniczym pokoju?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.