Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty (27.12.2014)

XC i JAN 25x20Czy czujesz się kochany?

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
(J 20, 2-8)

Jan Apostoł był jedynym uczniem Chrystusa określanym jako ten, którego Jezus miłował. Ale paradoksalnie był też jedynym, jako autor czwartek Ewangelii, który w ten sposób siebie określał. Nikt więcej nie mówił tak o Janie. Z tego wypływa refleksja, na ile rzeczywiście Jan był bardziej umiłowany przez Jezusa od innych z grona Dwunastu. Zapewne Jezus wszystkich kochał tak samo, bo jako Bóg kochał miłością całkowitą. Natomiast pewnym jest, że najbardziej ze wszystkich Apostołów odczuwał miłość Jezusa. Do tego stopnia, że ona nadawała sens jego życiu. Wsłuchany w rytm bicia serca Jezusa słyszał nade wszystko powtarzane słowa „kocham Cię”.

Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś uczniem, którego Jezus miłuje?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.