Piątek III tygodnia Wielkiego Postu (28.03.2014)

Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie i zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.
(Mk 12, 28b-34)

Jaka jest Twoja miłość względem Boga?

Przykazanie miłości Boga i człowieka jest pierwszym i zasadniczym krokiem do spotkania z Bogiem. Dla człowieka, który żyje w mocy Ducha Świętego to oczywistość. Jednak dla Żydów z czasów Pana Jezusa, tak nie było. Ich przykazania zawierające 613 przepisów prawa były różnie klasyfikowane. W gąszczu tych drobnych nakazów i zakazów łatwo było stracić orientację, co jest w tym wszystkim najważniejsze. Działo się tak do tego stopnia, że niektórzy zachowywali te prawa bez wejścia w ich istotę, bez zastanowienia, dlaczego tak robią. I dziś Pan Jezus przypomina nam, że wszystko polega na miłości Boga i człowieka. To jest nadrzędne prawo, które przewyższa całopalenia i ofiary materialne.

Może dziś warto na nowo zacząć swoje życie szukając Bożej woli w swoim życiu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.