Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła (28.09.2014)

Jakim jesteś sługą?

zmywanie

Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
(Mt 24, 42-51)

Ludzkie doświadczenie mówi, że aby wypróbować człowieka, trzeba mu dać władzę. Kiedy jesteśmy podwładnymi, łatwo nam posłusznie wykonywać zalecenia innych. Zresztą, są one od nas niezależne. Dopiero gdy stajemy jako przełożeni i wolni w działaniu, okazuje się do czego jesteśmy zdolni. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie mówi o sługach i panach, ale o sługach, z których jeden został ustanowiony przełożonym. Nie stał się on panem, bo Pan jest jeden, ale został wybrany aby rozdzielać żywność współsługom. Dlatego największym kłamstwem współczesnego świata jest wmawianie ludziom, że są panami innych. Wmawianie ludziom, że mogą decydować o życiu i zdrowiu innych, zwłaszcza tych najmniejszych i bezbronnych. Człowiek został powołany, aby bronić życia, a nie niszczyć je. Tymczasem mogę stać się panem tylko siebie samego. Wobec innych zawsze będę tylko sługą. Pan już nadchodzi.

Czy okażesz się sługą wiernym i roztropnym?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.